Privacy beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
FOTO-EVD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FOTO-EVD, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FOTO-EVD verstrekt. FOTO-EVD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw é-mailadres
• Uw IP-adres


WAAROM FOTO-EVD GEGEVENS NODIG HEEFT
FOTO-EVD verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen omdat u ons contactformulier hebt ingevuld.
HOE LANG FOTO-EVD GEGEVENS BEWAART
FOTO-EVD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
FOTO-EVD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van SFOTO-EVD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FOTO-EVD gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
FOTO-EVD maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Ad-words advertenties van FOTO-EVD bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FOTO-EVD te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FOTO-EVD heeft hier geen invloed op.
FOTO-EVD heeft Google geen toestemming gegeven om via FOTO-EVD verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foto-evd.be. FOTO-EVD zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
FOTO-EVD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FOTO-EVD maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FOTO-EVD verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FOTO-EVD op via onderstaand é-mailadres. FOTO-EVD is een website van een amateur fotograaf.

FOTO-EVD IS ALS VOLGT TE BEREIKEN
email adres: info@foto-evd.be